Frits de Vos

Naam: Frits de Vos

Organisatie: Curve Development

Activiteiten van de organisatie: New Business  Development/ innovatie advies/ materiaal technologisch versus productie technologie.

Activiteiten van de organisatie t.a.v. Groot Composiet: conform doelstelling zie bovenomschreven.

Je rol in de organisatie: Senior adviseur innovatie begeleiding en nieuwe technologie.

Opleiding: HBO Industrieel Ontwerper.

Werkervaring:

1968 Hoofd zakelijk als ondernemer, eerste initiatief ontwerp en productie van de Bruvo Road Buggy, 350 stuks geproduceerd.

vanaf 1976 tot 1994 Jachtwerf Devo te Hellevoetsluis opgericht en uitgebouwd in eerste instantie middels eigen ontwerpen en bouw van Zeiljachten die internationaal bekendheid hebben verworven.

in 1994 aandelen van het bedrijf verkocht op dat moment een jaaromzet van 13 miljoen gulden.

1994-1998 Oprichting Curve Ontwerp &Project organisatie bureau BV. Als directeur eigenaar architectonische objecten gebouwd en technisch mogelijk gemaakt voor architecten bureau o.a, Rem Koolhaas, Kwist, etc.

1998-2005.

Werkzaam bij Syntens regiokantoor Lelystad, (25 medewerkers) 4 jaar vestiging geleidt als interim directeur tevens directeur Stichting Duurzaam Flevoland.

2005-2008

Cluster coördinator Ontwikkelingsbedrijf Flevoland. (Enige aandeelhouder Provincie Flevoland.)

Geen inspirerende werkomgeving, moest mijn inspiratie bij de ondernemers halen.

2008- 2009

Manager New business Development bij Corus   IJmuiden ( voormalige Hoogovens) door crisis 2008 is eind 2009 de gehele afdeling  opgeheven en ontmanteld. Actie TATA Steel.

Van 2010 tot heden .

Deels  als adviseur bij groot composiet (beperkt aantal uren per week) en deels zelfstandig ondernemers ondersteunen.

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie? hoofdzakelijk ondersteunend en hopelijk stimulerend.

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Is nooit mijn intentie geweest ik heb altijd mijn kennis en expertise ter beschikking gesteld nooit opgedrongen “de ondernemer bepaalt”!

Citaten

“Innovatie kan zowel de ontwikkeling van een nieuwe technologie zijn, als de (her)ontwikkeling van een proces waardoor kosten bespaard worden.”

“In de maak-industrie concentreren ondernemers zich soms te veel op de lopende orders en dreigen ze de zorg voor een orderportefeuille op de langere termijn uit het oog te verliezen. Een launching customer die zich meer bezig houdt met de toekomst van het product dat ontwikkeld moet worden, compenseert dat.”

“Je moet een product ontwikkelen dat voor iedere deelnemer nieuw is, en de kennis over de productie spreiden over de deelnemers. Ik denk aan composiet polymeren omdat je thermoplastische vezelversterkte producten beter kunt automatiseren, dat past in Europa.”

“We hebben met een aantal partners gezamenlijk gewerkt aan het behalen van een ISO certificering. ISO lijkt zakelijk en rationeel en is daardoor wellicht een ‘laagdrempelig’ project, maar in feite raakt het aan de kern van je bedrijf

In het kader van het ISO-project heb ik vijf sessies georganiseerd bij steeds een ander deelnemend bedrijf. De sessies werden geleid door een extern expert.

De eerste en de tweede sessie hadden missie, visie en strategie als onderwerp. Deze vond ik het interessants. De deelnemers stelden zich daar kwetsbaar op en dat doet vertrouwen groeien. Dit werd ook bewerkstelligd door:

 • De samenwerking tussen de extern expert en mijzelf. Ik speelde advocaat van de duivel en maakte daarmee de scepsis die de deelnemers hadden, bespreekbaar.
  • De goede sfeer die de gastheer creëerde
  • De samenstelling van de groep, de deelnemers hadden zich vrijwillig aangemeld.
  • De onbevangeheid en openheid van enkele van de deelnemers die de anderen daarin meenamen.
  • Het gezamenlijk doel
  • De hoge frequentie van bijeenkomsten”

“Het is belangrijk dat er in het projectteam een evenwicht is in de aandacht voor en kennis over enerzijds de inhoudelijke kant van de innovatieprojecten en anderzijds de het financieel beheer. Ook wanneer in de loop van het project de samenstelling van het projectteam wijzigt, moet dit evenwicht bewaard blijven.”

“In de Open Innovatie-alliantie Groot Composiet zijn de innovatieprojecten niet alleen inhoudelijk begeleid, maar is er ook aandacht geschonken aan de reflectie op de processen en de samenwerking op zich. Dit is van toegevoegde waarde voor de individuele ondernemers.

Niet alle expertise hoeft in het projectteam aanwezig te zijn, het projectteam moet de benodigde expertise wel steeds onderkennen en zo nodig deskundigen inschakelen. In de Open Innovatie-alliantie Groot Composiet hebben we in een plenaire sessie een deskundige op het gebied van strategische groei uitgenodigd toen daaraan in die fase van het project behoefte was.”

“Ik heb een aantal deelnemers van de Open Alliantie Groot Composiet in contact gebracht met een innovatieve ondernemer in Duitsland om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Daar bleek mij dat het gebrek aan een gezamenlijk verleden of  misschien was het in dit geval juist een niet erg harmonieus gezamenlijk verleden, samenwerking belemmerde.”

“Het samenwerkingsverband moet meer inhouden dan de gemeenschappelijke subdsidieregeling. Voor bedrijven die alleen de subsidie zien is de open innovatie alliantie niet interessant.”

video icon