Ingrid Schipperen

Naam: Ingrid Schipperen

Organisatie: TNO

Activiteiten van de organisatie, algemeen: Creëren en ondersteunen  van innovaties voor bedrijven en samenleving

Activiteiten van de organisatie tav Groot Composiet: consultancy en kennisontwikkeling/verspreiding

Je rol in de organisatie: onderzoeker bezwijken materialen

Opleiding: TU Delft Civiele techniek gevolgd door promotie bij Lucht en Ruimtevaart

Werkervaring: 3 jaar ingenieursbureau analyse en optimalisatie lichtgewicht constructies, 10 jaar (tot heden) bij TNO op het gebied van het bezwijken van staal en composiet constructies

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie?  Onderzoeker

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Inbreng kennis en kennisontwikkeling

Citaten

“Door samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen de branche op termijn verder brengen. Je kunt daarbij denken aan het ontwikkelen van wetgeving, het slechten van technische barrières, het optimaliseren van productieprocessen. In de keten kan er op productniveau meer, sneller en makkelijker geïnnoveerd worden, dat helpt de branche als geheel echter minder vooruit.”

“Vanwege de ervaring en kennis die TNO heeft met betrekking tot geheimhouding en het vastleggen van afspraken daaromtrent, kon TNO het voortouw nemen in de afspraken over kennisdeling. Als onafhankelijke partij tussen de (onderling concurrerende) ondernemers werden we daarin vertrouwd. Bij sluimerende argwaan konden we als mediator optreden.”

“Onderzoeksprojecten binnen TNO zijn omvangrijker, de looptijd langer en de resultaten minder direct toepasbaar dan de project die binnen de Open Innovatie-alliantie Groot Composiet uitgevoerd worden. Voor ons is het interessant om ook aan één van deze innovatieprojecten deel te nemen. De korte termijn en de vraag naar direct toepasbare resultaten dwingt ons,  ons te verdiepen in de problemen van de ondernemers.”

“Onze ervaring is, ook bij EZco’s, dat concurrenten kunnen en willen samenwerken als de samenwerking iets oplevert dat belangrijk is voor de branche, als je de boot mist als je niet meedoet, als je het beoogde resultaat alleen niet kunt bereiken.”

“We hebben als TNO het initiatief genomen partijen bij elkaar te zoeken om deel te nemen aan het ‘Slemming’ project. Wanneer we de vraag vanuit het MKB afwachten, is de kans groot dat het benodigde onderzoek niet in de onderzoeksagenda van TNO past, hetgeen onze cofinanciering in de weg staat.”

“In het onderzoeksproject ‘Slemming’ hebben we met de deelnemende partners afspraken gemaakt over kennisdeling.  De testresultaten van de tests met materiaal van de individuele partners worden niet gedeeld. Deze zijn alleen voor TNO en de betreffende partner beschikbaar. TNO gebruikt deze resultaten voor het ontwikkelen en valideren van de modellen. Die modellen zijn voor alle deelnemende partners beschikbaar. Een half jaar na de afsluiting van het project wordt deze algemene kennis openbaar.”

“Communicatie is ontzettend belangrijk. Denk als projectleider niet te snel dat alles bij iedereen duidelijk is. Neem niet aan dat iedereen onder het hetzelfde begrip ook hetzelfde verstaat.

Je moet je steeds verplaatsen in de ander om de redenen om iets wel of niet te doen, te begrijpen. Daarnaast moet je in de rol van projectleider ook tijdig beslissingen nemen, knopen doorhakken.

In ons project wilde een van de partners op een gegeven moment de lay-up van zijn laminaat veranderen. Wij als TNO moeten dan niet met een simpel ja of nee antwoorden, maar heel precies uitleggen wat dat betekent voor de waarde van de ontwikkelde modellen de extrapolatie daarvan naar het uiteindelijke product.”

“Vertrouwen moet groeien, dat is een proces dat je niet kunt versnellen en niet kunt overslaan. Daarnaast blijft er altijd de noodzaak afspraken te maken.”

“Een ondernemer die vanuit een bedreigende situatie de samenwerking zoekt is niet per definitie slechter om mee samen te werken, Deze ondernemer zal echt urgentie voelen voor de samenwerking en dat kan juist heel goed werken.”

video icon