Ogier Gravendeel

Naam: Ogier Gravendeel

Organisatie: Bright Composites BV (voorheen bekend als Global Blade Technology, GBT BV)

Activiteiten van de organisatie, algemeen: Engineering en productie van composiet producten, voornamelijk voor de windenergie industrie

Activiteiten van de organisatie tav Groot Composiet: –

Je rol in de organisatie: CTM (Commercieel Technisch Manager)

Opleiding: Master in Werktuigbouwkunde (Technische Universiteit Twente)

Werkervaring: Verschillende (internationale) technische- en bedrijfsontwikkelingsrollen over de afgelopen 15 jaar in grote composiet structuren, voornamelijk in de windenergie industrie, zoals rotorbladen en nacellen

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie? Bedrijfsontwikkeling van en eindverantwoordelijkheid voor de technologie in engineering en R&D

Citaten

“We moeten ervaren mensen proberen binnen te houden, want de extra waarde van een bedrijf zit voor een groot deel in mensen. Dat doe je door ze uitdagingen te blijven bieden en innovatie is daar een geschikt middel voor.”

“Je moet niet ontwikkelen voor het ontwikkelen, er moet business achter zitten. Niet op lange termijn maar implementeerbaar binnen afzienbare tijd.”

“’On-the-fly’ innoveren, ofwel direct aan- en toepassen om processen te verbeteren, bespaart veel tijd en geld.”

Een goede back office, zoals boekhouding en juridische randvoorwaarden, is nodig om innovaties te beheren.”

“Een alliantie met hogere diversiteit aan bedrijven buiten de composietsector kan nieuwe samenwerking opleveren.”

Kapitaal is belangrijk voor ademruimte; tijd kopen om te innoveren.”

Jobber zijn is eindig, je wordt uiteindelijk ingehaald door een ander. Je kunt je juist onderscheiden door integrale oplossingen te bieden, die iets toevoegen.”

“Er is meer behoefte aan studenten met civiele kennis.”

“Samenwerking met andere bladen- of turbinegerelateerde producenten kan helpen om pieken in de vraag te vullen.”

“Hoe uitgesprokener een bedrijf is, hoe sneller je er samenwerking mee aan wil gaan, omdat je dan zeker weet dat je niet op dezelfde product-markt combinatie concurreert.”

“Als je als bedrijven te ver uit elkaar staat in een open innovatietraject kun je de samenwerking niet vinden.”

“Een bank is behouden in geldleningen. Ze moeten 1 op 1 zekerheid hebben en dan nog is er veel rente mee gemoeid. Financiering via de bank is daarom een minder voor de hand liggende optie.”

“Een goede financieringsvorm vinden is vaak ingewikkelder dan de technische kant van de innovatie.”

“Een potentiële samenwerking op een onderwaterturbineproject durfden we niet aan te gaan, omdat voorfinanciering te risicovol was. De opdracht is gegaan naar een concurrent die wel wilde en meer financiële middelen had. Het heeft alles te maken met overlevingsdrang: weinig tijd en op korte termijn geld moeten verdienen versus veel marge en weinig risico.”

“Procesmanagers kunnen helpen in het matchen van het onderwijsaanbod en de behoeften van bedrijven.”

“Het lectoraat heeft ons goed geholpen; feit is wel dat we uiteindelijk binnen Groot Composiet helaas nooit iets van de grond hebben kunnen krijgen als GBT.”

“Het binnen kunnen lopen en fysieke interactie zijn belangrijk, maar de financiën zijn bepalend.”

“Er zat een vergelijkbaar bedrijf bij ons in de buurt, maar zij hadden daar moeite mee en ervoeren een competitiegevoel. Geografische nabijheid kan dus ook als bedreigend worden ervaren.”

“Wind energie wordt in Nederland niet als heel grootschalig gezien. Er zijn veel meer turbines in Duitsland en Denemarken. Hier is het toch nog een beetje een niche.”

“De snelheid van innoveren gaat harder dan procedures om met Groot Composiet subsidies aan de slag, of Groot Composiet partners in zee te gaan. Niet alleen het bedrijf, maar ook onze klanten leven in de waan van de dag. Dat heeft te maken met de druk die door de industrie wordt ervaren om in de behoeften (snelheid van leveren bijvoorbeeld) te blijven voorzien. De sector wind kan zich hierdoor moeilijk veroorloven te innoveren via relatief trage en complexe mechanismen en procedures. Die druk is hoger geworden doordat de crisis professionalisering versnelde binnen een zeer beperkt beschikbaar budget.”