Verwachtingen

_0007_-verwachtingen-en-visie

Gezamenlijke definitie van open innovatie

Is het nodig om een gezamenlijke definitie over open innovatie te hebben?

video icon

video icon

Willem BottgerWillem Böttger: “Het gelijk uitspreken van verwachtingen is essentieel. In Groot Composiet bleek bijvoorbeeld dat een van de ondernemers meende dat de definitie van open innovatie is dat je alleen het product idee deelt, maar veel andere ondernemers vonden dat veel te weinig. Daar kwamen we te laat achter in het proces.”

 

Piet GoversePiet Goverse: “Bij het werven van deelnemers aan Groot Composiet  is de insteek geweest: Doe mee, want je hebt kennis nodig. Dit leidt tot ondernemers die ‘meeliften’, die denken ‘baat het niet dan schaadt het niet’. De insteek had moeten zijn ‘wat zijn je ambities?’. Maar ja, hoe meet je iemand zijn ambities?”

 

Ruth MourikRuth  Mourik: “We hebben als projectbegeleiders geworsteld met de vraag of we gezamenlijk moesten definiëren wat open innovatie nu eigenlijk is. Open innovatie is natuurlijk bekend als model, maar niet zoals wij het wilden hanteren: als open kennis deling met concurrenten. Het bleek als snel dat niet iedereen dezelfde definitie had van open innovatie, en dat sommige ondernemers wellicht nooit in de Alliantie gestapt waren als ze geweten hadden wat wij eronder verstonden. Samen definiëren bleek wel zeer belangrijk te zijn, ook om een groepsgevoel te creëren. De meest lastige gesprekken gingen over wanneer welke kennis gedeeld moest worden met wie. Onduidelijkheid daarover maakte samenwerking in het begin lastig en werkte remmend.”

'
video icon

Zoals in de onderwerpen Wat is open innovatie en Verschil tussen open en gesloten samenwerking is beschreven, is de definitie van open innovatie breed en verschillend voor verschillende partijen. Wanneer in de literatuur nog niet duidelijk is wat open innovatie precies inhoudt, kan men niet verwachten van deelnemers in een open-innovatiealliantie dat dit wel op voorhand helder is. Uit de onderwerpen Stappen en Verwachtingsmanagement is gebleken dat het uitspreken en afstemmen van verwachtingen kan helpen om helderheid te krijgen over de vorm van de samenwerking en individuele en gezamenlijke taken en rollen hierbinnen. Niet alleen de doelen en ambities van (partijen binnen) het samenwerkingsverband zijn dan van belang, maar ook het nadenken over- en afstemmen van definities, het organiseren, de werkwijze en de betekenis van openheid en kennisdeling. Zodra er overeenstemming is over at open innovatie inhoudt, zijn de spelregels helder en weet iedereen dat ze worden geacht ze na te leven en te delen.

'