Adriaan Beukers

Naam: Adriaan Beukers

Organisatie: TUDelft, faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek, Leerstoel  Design & Production of Composite Structures

Activiteiten van de organisatie, algemeen:  

Academisch Technisch Onderwijs , Wetenschappelijk Toegepast Onderzoek en Valorisatie (het genereren  van bedrijvigheid)

Activiteiten van de organisatie t.a.v. Groot Composiet:

Kennis verspreiding, valorisatie en toetsing

Je rol in de organisatie:  Emeritus hoogleraar composietmaterialen en constructies

Opleiding: TUDelft, Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek

Werkervaring: 35 jaar in onderzoek en onderwijs, bij het bedrijfsleven en  universiteit

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie?  Ondernemend Onderzoeker

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Mede inspirator

Citaten

“Groot Composiet heeft ervoor gezorgd dat composiet op de kaart werd gezet. Groot Composiet is daarmee een middel geweest om de branche te versterken op verschillende manieren. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van tech push naar market pull en van ‘oude’ materialen (beton, metaal) naar nieuwe metalen. Er is bovendien awareness ontstaan bij partijen die hun business nog in oude metalen hebben. Ten slotte heeft Groot Composiet geholpen bij het bundelen van losse initiatieven waardoor massa is gecreëerd.“

“Een goed recept of een goed kunstje voor innovatie is beter dan een patent, want door patenteren laat je je kennis aan anderen zien.”

“Jobbers voeren kunstjes uit, bedacht door anderen. Als het kunstje klaar is, is het af. Het leren van nieuwe kunstjes of uit de kunstjes stappen vereist de koppeling tussen productiemethode, materiaal en constructie en kennis in breedte en diepte. Daar zijn academici voor nodig. Academici zijn dus essentieel voor ondernemerschap en innovatie.”

“‘Academische jobbers’ houden hun kunstje in stand door procesverbetering.”

“Er had een bank moeten participeren voor financiering, maar ook voor ondersteuning bij het vinden van funding, het besteden van geld en het schrijven van business plannen.”

“Mijn rol was het verspreiden van het woord composiet. Helaas was het een handicap dat ik van een universiteit kom; ik word minder serieus genomen omdat ik word gezien als onderzoeker en minder als een praktijkman.”

“Ik heb meer als individu gewerkt aan Groot Composiet dan vanuit de TU Delft, omdat het project voor hen geen hoge prioriteit had.”

“Opmerkelijk is dat niet de participerende bedrijven, maar de klanten van deze bedrijven bij de TU hebben aangeklopt voor kennis. Dit in tegenstelling tot MKBers buiten Groot Composiet, die wel direct naar de TU stappen. “

“De reden dat de vraag van de deelnemers laag was heeft te maken met het feit dat een aantal van hen jobbers zijn. Zij gaan de breedte, in plaats van de diepte in. Zij moeten deze werkwijze veranderen, anders gaan ze failliet. Dat kan door kennisinbedding via studenten, of doordat zij zelf studenten of academici zijn die de kennis bezitten of er toegang toe hebben.”

“Een belangrijke bijdrage van hoge scholen en universiteiten is het leveren van studenten. Die zijn waardevol door de link met kennis en afstand die zij kunnen nemen van het probleem. Mijn advies is dan ook om meteen vanaf het begin een ‘vat’ van studenten in te zetten.”

“De rol van kennisinstellingen is niet het komen brengen van kennis naar bedrijven. Kennis moet je komen halen als bedrijf. Bij de bedrijven waren die verwachtingen anders.”

“Een te strikt geformuleerde visie is een belemmering voor ondernemerschap.”

“De jonge ondernemers zijn in een aantal gevallen succesvoller dan de oude ondernemers, omdat zij nieuwere kennis bezitten, meegeleverd vanuit hoge scholen en universiteiten.”

“De persoon die partijen bij elkaar brengt moet een oude ondernemer zijn die de omgeving en situatie kent. Een oud ondernemer zal niet gewantrouwd worden, omdat hij zijn brood er niet meer mee hoeft te verdienen.  Maar dan moet hij ook een boekje open doen, anders ontstaat het dubbele agenda gevoel van ondernemer: “waarom doet ie dat voor niets?” Een ondernemer is beter geschikt dan een hoogleraar omdat hij ervaring heeft in het vakgebied.”

“Er zijn meer lectoren nodig van statuur en aanzien, maar ook met informelere betrekkingen zodat de aansluiting of de klik gevonden kan worden met een diversiteit aan bedrijven. Ze moeten hoe dan ook niet als bedreigend worden gezien en geen dubbele petten hebben.”

“Groot Composiet op de Europese kaart zetten heeft meer tijd nodig, drie of vier keer vier jaar in plaats van eenmalig vier jaar.”

“In Nederland wordt te weinig geïndustrialiseerd.”

“Vertrouwen groeit door “Spirit” te creëren: samen om de tafel zitten en informatie uitwisselen. Die bestaan uit succesverhalen in de buurt. Daarbij is geschiedenis nodig, want ‘wat de boer niet kent dat eet hij niet’.”

“Er zit een onderhuids gevoel onderhuids tussen concurrenten, jalousie en haantjesgedrag, waardoor initieel wantrouwen bestaat.”

“Een beter verwachtingsmanagement had de verhouding tussen kennisinstelling en bedrijf kunnen versterken. Bedrijven hadden de verwachting dat kennis door kennisinstellingen gebracht zou worden. Kennisinstellingen vonden echter dat het bedrijf kennis moet komen halen.”

video icon