Leen Schaap

Leen schaap, 54 jaar

Studie; IVA Driebergen

Vanaf 5de jaar watersporter. Op 19de leeftijd gepakt door surfen en het bouwen van surfboards met composiet materialen. Op 20 jarige leeftijd zelfstandig ondernemer , bouwen en ontwikkelen van custom-made surfboards. Rubriek in de vaarkrant van de telegraaf ; hoe bouw je een surfboard. Testsurfer voor klepper- mistral- en surfmagazine.

Vanaf 1990 in Lelystad gevestigd als 1 mans bedrijf. tot op heden. Repareren van schade aan zeil en motorjachten. In 2004/5 bouw van ABN AMRO racers winnaar in de Volvo oceaan race. Diverse nieuwbouw projecten (vooral in superjacht business) naast het repareren en onderhouden van composiet producten.

35 jaar ervaring in composiet
25 man personeel verdeeld over 2 afdelingen
• Reparatie/ onderhoud Schaap Shipcare
• Nieuwbouw en ontwikkeling Schaap Composites
Ca 4500m2 productie ruimte

Schaap Composites heeft het Groot composiet project benut om een eigen ontwikkeling te realiseren op het gebied van het produceren van composiet bruggen.
Hierin zijn wij goed geslaagd , binnen de looptijd van het project is er gewerkt aan een ontwerp , engineering en het maken en verkopen van het eerste product.
Tevens hebben wij binnen het project een iso certificering gerealiseerd.

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie?
Leidend en sturend. hierbij de vraag centraal stelend wat zijn de kansen voor ons bedrijf , gezien de facilitaire mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt.

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie?
Ik denk ( en hoop ) dat men mij bij aanvang kritisch heeft ervaren , maar uiteindelijk coöperatief en enthousiast.

Citaten

“In een onderneming zijn wel een aantal werknemers nodig die ‘innovatieve dingen’ doen, bijvoorbeeld kennis vergaren op internet of bij toeleveranciers. Maar dat hoeft niet iedereen te doen, het ligt ook niet iedereen goed en bovendien moeten er ook weer niet té veel wilde ideeën ontstaan die je dan weer moet afwijzen, je moet ze wel begeleiden.

Ik merk dat het goed werkt als ik zelf veel op de werkvloer ben, het is belangrijk werknemers bij nieuwe zaken te betrekken. De sfeer wordt er beter door en de zaken lopen beter.”

“In een open innovatie project moet iedereen meedoen en écht willen samenwerken en open zijn. Dat is het selectiecriterium.”

“Kennis wordt enorm overschat, elke leverancier kan je alles vertellen en  heeft er ook belang bij dat kennis wordt overgedragen naar anderen die dan hun producten  gebruiken. Wanneer het gepatenteerde processen betreft, produceer je óf op een andere wijze,  óf je koopt een licentie. De toegevoegde waarde van een kennisinstelling is vooral het valideren van de kennis die bij ondernemers al aanwezig is.”

“Natuurlijk zijn er slecht uitgevoerde producten, maar dat is geen gevolg van het gebrek aan kennis maar vaker van het gebrek aan mentaliteit.”

“Kennisinstellingen kunnen concurrenten van het bedrijfsleven zijn. Interessante klantvragen zouden bij ondernemers  terecht moeten komen, die dan gaan innoveren. De situaties die nu soms ontstaan zijn eigenlijk ongewenst: De klantvraag komt terecht bij een kennisinstelling, die kennisinstelling ontwikkelt een oplossing en het goedkoopst producerende bedrijf krijgt de opdracht. Soms is de ontwikkelde oplossing geen praktische, het bedrijf dat gaat produceren moet het ontwikkelingswerk dan nog eens (onbetaald) over doen. Soms is de ontwikkelde oplossing uitstekend en ontstaat daaruit een nieuwe start-up. In al deze gevallen vergroot je de innovatiekracht van bedrijven juist níet.”

“Een launching customer die zich committeert en die bereid is risico te lopen, biedt financieringsmogelijkheden en zekerheid Dat het product getest gaat worden in de praktijk en serieus wordt genomen. Wanneer er nog geen klant is, remt dat de ontwikkeling omdat je je product niet kunt toetsen aan de markt.”

video icon