Eigendom

_0010_eigendom

Subsidies komen van publieke partijen zoals de nationale overheid. Er kan discussie ontstaan over subsidies voor private partijen en diens belang voor de maatschappij. In hoeverre draagt open innovatie bij aan het publieke belang?