Digitaal Handboek Open Innoveren (home)

_0000_home

Welkom!
Welkom op het Digitale Handboek Open Innoveren! In dit handboek krijgt u een uitgebreid en helder beeld over wat open innovatie precies inhoudt en welke factoren van belang zijn bij open innoveren. Het handboek is gebaseerd op ervaringen uit de open innovatie alliantie www.grootcomposiet.nl  en een uitgebreide literatuurstudie. Wilt u weten wat die alliantie deed en wat composiet is, kijk dan onderstaand filmpje.

ATO was projectmanager van Groot Composiet en heeft tevens dit handboek mogelijk gemaakt. DuneWorks en InHolland zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke vormgeving.

Vervolg
Sinds september 2016 is het vervolgproject genaamd ‘Valorisatie High Tech Sector Composieten NH’ van start gegaan. In dit project zullen twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen samenwerken om onderzoek en innovatie in de composietensector te bevorderen.

Uitnodiging
Publieke aftrap EFRO project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten Noord-Holland’, woensdag 14 december 2016

Leeswijzer

Deze site leest zich als een boek. Links ziet u de elf thema’s die als hoofdstukken  dienen. Als u op een thema klikt ziet u dat dit is onderverdeeld in onderwerpen. Elk onderwerp biedt informatie aan op drie manieren:

1) filmpjes met geleerde lessen van ondernemers, onderzoekers en procesbegeleiders

2) citaten over ervaringen van ondernemers, onderzoekers en procesbegeleiders

3) bevindingen uit de literatuurstudie

Deze zijn herkenbaar aan de icoontjes:

 

_0005_video   _0018_ondernemer   _0003_literatuur

U kunt ook alle filmpjes, alle citaten of alle referenties voor de literatuurstudie door  op de bijbehorende icoontjes linksonder te klikken. Als u meer wilt weten over de persoon achter een citaat of in een film kunt u direct op de deelnemer klikken. Linksonder vindt u een icoon om contact met ons op te nemen. Ten slotte is er de mogelijkheid om te zoeken in het handboek. De zoekbalk vindt u bovenaan de pagina.

We wensen u veel leesplezier en wijsheid toe en hopen dat u na het doornemen van dit handboek open innovatie  tot uw nieuwe strategie voor (duurzaam) ondernemen/onderzoeken gaat inzetten!

 

 

& EU - jpgHier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

 

 

& Kansen voor West JPG logo_GrootComposiet logoPROVNH