Groeistrategie

_0014_groei-of-innovatie-strategie

Leren van anderen

Kijken buiten de eigen organisatie of sector en kennis bundelen is één van de belangrijkste aspecten van open innovatie.

video icon

video icon

willem-bottgerWillem Böttger: “Ik adviseer om vooral te leren van andere sectoren, vooral wat betreft ervaringen met open innovatie. De sector staal kan bijvoorbeeld waardevolle lessen bieden op het gebied van de verhouding tussen omzet en medewerkers en de ruimte die dat biedt voor open innovatie. Andere sectoren kunnen lessen bieden ten aanzien van het belang van automatisering, en concrete ervaringen met bepaalde visies kunnen eveneens heel waardevol zijn zoals de ervaringen bij Essent met “groot denken” en de invloed daarvan op innovatie.”

Jan BatstraJan Batstra: “Mijn netwerk is waardevol voor de open innovatie alliantie omdat ikj in veel meer branches bekend ben dan alleen composiet. Het is mijn rol om kennis over regionale marktkansen en netwerken voor de partners te ontsluiten. Zo heb ik bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de samenwerking tussen Schaap Composites en de gemeente Wieringerwerf.

Via mijn netwerk, dat is dus geen systematische marktscan, wist ik dat er in de gemeente Wieringermeer veel bruggen nodig waren. Ik heb Marcel Elswijk van het projecctteam Groot Composiet in contact gebracht met de betreffende wethouder. Marcel heeft de kans gepresenteerd in een plenaire vergadering van Groot Composiet, later is het met Schaap Compositers tot een project gekomen.”

 ogier-gravendeelOgier Gravendeel: “Een alliantie met hogere diversiteit aan bedrijven buiten de composietsector kan nieuwe samenwerking opleveren.”

 

Mark van LoonMark van Loon: “Ik ben bij één van de bijeenkomsten later gekomen, zodat ik geen waardevolle kennis van die partij over kon nemen. Daar tegenover staat dat ik zelf ook mijn kennis niet wil delen als men bij mij over de vloer komt.”

 

Colette van der ReeColette van der Ree: “Wij konden niet voortbouwen op ervaringen uit andere projecten omdat vooralsnog open innovatie vooral tussen niet concurrenten plaatsvindt, maar juist vaak in de keten waar toegevoegde voor deelnemende partijen steeds heel duidelijk was. We zijn daarom simpelweg een trial and error proces ingegaan.”

'
video icon

Een belangrijke stap in een open innovatieproces is het  gebruik maken van, het toegang krijgen tot  of zelfs het lenen of kopen van externe kennis (Wagner, Piller, 2012). Kennis van derden gebruiken biedt de mogelijkheid om ontbrekende kennis in een open innovatieproces aan te vullen (Huggins, 2010).

De Intel case

Een goed voorbeeld van een open innovatiemodel dat is gebaseerd op het leren van anderen, is het business model van Intel. Intel gebruikt een eigen systeem waarin leren en lenen beiden worden gebruikt. Intel werkt samen met verschillende onderzoekcentra en andere partijen om externe kennis te gebruiken in het eigen bedrijf. Daardoor heeft ze minder interne R&D nodig om semiconductors te ontwikkelen en kan ze focussen op de integratie van onderdelen, ofwel de ‘architectuur’ van de processor. Leerervaringen worden uitgewisseld tussen de laboratoria voor semiconductors, voor processors en die voor de systeemarchitectuur en integratie. Onderzoekers van de verschillende laboratoria (binnen Intel) komen periodiek samen om kennis uit te wisselen. Daarnaast worden fora en seminars georganiseerd waar ook externe onderzoekers voor worden uitgenodigd (Chesbrough, 2003). Daarnaast  leent of koopt Intel ook kennis van externe partijen. Intel financiert en stuurt bijvoorbeeld extern onderzoek aan, zet Intel ‘lablets’ op (kleine laboratoria vlakbij onderzoekscentra) en detacheert onderzoekers bij onderzoekscentra.  Intel bespaart zo geld en kapitaal omdat de kennisinfrastructuur niet binnen het bedrijf gekopieerd hoeft te worden (Chesbrough, 2003).

'