Groeistrategie

_0014_groei-of-innovatie-strategie

Continuïteit

Hoe kan open innovatie bijdragen aan de continuïteit voor de organisatie?

video icon

video icon

 ogier-gravendeelOgier Gravendeel: Kapitaal is belangrijk voor ademruimte; tijd kopen om te innoveren.

 

 

Ruth MourikRuth Mourik: continuïteit van een bedrijf is deels afhankelijk van het vermogen om kennis in mensen te hebben zitten en niet alleen in een machinepark, en dat geld zeker voor het werken met composiet. Kennis hebben zitten in mensen verhoogt de toetredingsdrempel voor andere bedrijven en daarmee je continuïteit. Je creëert natuurlijk wel een andere bedreiging: het weglopen van die kennis met vertrekken van je kenniswerkers. Het investeren in het verhogen van het kennisniveau in de branche is ook manier om bescherming van de branche en groei van de branche te realiseren. Open Innovatie gericht op groei van kennis binnen een branche kan daarmee bijdragen aan professionalisering en concurrentiepositie versterking van een regio. Of dit producten uit lage lonen landen buiten de deur houdt is weer een andere vraag.

Verder gaven veel van de deelnemende ondernemers aan dat je een bestaansrecht moet hebben en als je het niet hebt moet je innoveren om het te krijgen. Bovendien heeft elk (type) product een levenscyclus die eindig is. Om continuïteit te waarborgen moet je dus blijven vernieuwen, innoveren. Een van de innovatiestrategieën die dan kan helpen is diversificatie. Dit leidt tot risicospreiding en waarborgt continuïteit. Het produceren van custom made enkelstuks bedrijven, en dus steeds weer een nieuwe unieke eenmalige innovatie realiseren is weer een andere strategie die enkele deelnemende ondernemers hanteren.

'
video icon

In een onzekere, nieuwe markt kan de bestaanszekerheid of continuiteit worden vergroot door op een open innovatie manier samen te werken (Sousa, 2008). Werken in een samenwerkingsverband vergroot de concurrentiepositie ten opzichte van andere partijen doordat de krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. Zo hebben vier Friese architecten door samen te werken (GEAR) opdrachten binnen kunnen halen, waarvoor zij individueel te klein waren. Niet alleen konden zij aan grotere projecten werken, maar ook aan projecten met grotere diversiteit door de verschillende expertises die zij ten opzichte van elkaar bezaten (Syntens, 2013).

Intellectueel eigendomsrecht en certificering kunnen tevens voor continuïteit zorgen. Ook innovaties die niet relevant zijn voor bedrijven en ‘op de plank’ liggen, kunnen op deze manier alsnog nuttig ingezet worden om continuiteit te waarborgen  (De Man et al, 2009).

Ten slotte zijn de genoemde groeistrategieën effectieve middelen om continuïteit van de organisatie te waarborgen.

'