Samenwerking

_0012_samenwerking

Visie, strategie en positie

Zijn een visie, strategie en positie noodzakelijk voor individuele partijen om een open samenwerking aan te gaan?

video icon

video icon

Jack SmitJack Smit: “Het hebben van visie is essentieel. Het je helpt om nieuwe markten te zien, door ontwikkelingen en vraagstukken te zien waar je met je innovatie een oplossing voor kunt bieden. Maar het hebben van visie is ook belangrijk omdat andere bedrijven, en potentiele samenwerkingspartners je dan kunnen positioneren. Om te innoveren moet je met mensen blijven praten, en steeds de vraag stellen “hoe kunnen we samen dit probleem oplossen”? ”

 

ogier-gravendeelOgier Gravendeel: “Hoe uitgesprokener een bedrijf is, hoe sneller je er samenwerking mee aan wil gaan, omdat je dan zeker weet dat je niet op dezelfde product-markt combinatie concurreert.”

“Als je als bedrijven te ver uit elkaar staat in een open innovatietraject kun je de samenwerking niet vinden.”

 

Adriaan BeukersAdriaan Beukers: “Een te strikt geformuleerde visie is een belemmering voor ondernemerschap.”

 

 

Mark van LoonMark van Loon: “Belangrijk is het duidelijk stellen van een strategie en het uitspreken van een intentie. Deze scope bepaalt de strategie voor het bedrijf.”

 

 

Colette van der ReeColette van der Ree: “Wat duidelijk werd in het project was dat het hebben van een visie en strategie niet alleen intern relevant was maar vooral door andere bedrijven gebruikt werd om te bepalen waar de eventuele bedreigingen zaten tussen bedrijven. We hebben ook een spreker uitgenodigd die de bedrijven hielp om voor zichzelf te bepalen welke positie ze innamen, zowel in de markt als ten opzichte van elkaar. Die bijeenkomst heeft bij heel veel ondernemers geleid tot herpositionering en reflectie binnen hun bedrijf. Na die bijeenkomst was de sfeer tussen de deelnemers veel opener. Men wist wie waar stond en wie in welke situatie concurrent of collega kon zijn.”

'
video icon

In de literatuur is men het er over eens dat een visie een vereiste is om een samenwerking aan te gaan met andere partijen. (Klein Woolthuis, 1999, Thomson et al., 2006, Verhulst, 2007, Kaats et al., 2005). Het is een middel om af te stemmen of partijen dezelfde doelen beogen en in die zin ook een selectiemethode. Bovendien is een visie op de manier van samenwerking gewenst, zodat ook overeenstemming over de vorm en procedures van de samenwerking kan worden gevonden. (Bakker, 2003)

Ook op het niveau van het individuele bedrijf is visie belangrijk. Volgens Van Dam en Marcus (2005) heeft de visie van een bedrijf drie functies:

  • Medewerkers motiveren
  • Een richtlijn bieden voor activiteiten waar medewerkers zich mee bezig moeten houden
  • Creëren van een raamwerk dat inzicht biedt in de vorm waarin toekomstige activiteiten geïmplementeerd moeten worden in het bedrijf

Ook andere auteurs benadrukken het belang van visie. Zo staat in het 7S-model van McKensey moet visie centraal in een bedrijf en bepaalt visie ook andere eigenschappen zoals de strategie en structuur van het bedrijf. De strategie beschrijft vervolgens hoe en welke activiteiten ondernomen moeten worden om de visie na te leven (Peters & Waterman, 1984).

'