Vertrouwen

_0008_vertrouwen

Wantrouwen overwinnen

Hoe kun je wantrouwen overwinnen?

video icon

Willem BottgerWillem Böttger: “Ik denk dat wantrouwendheid deels ook een karaktertrek is die je niet snel overwint. Maar ‘veilige’ ontmoetingen zoals samen koffie drinken kan helpen om wantrouwen weg te nemen wanneer dit deels ook door gebrek aan kennismaking te wijten is. En samen een keer aan een project werken kan dat wantrouwen ook wegnemen, tenzij het juist zichtbaar maakt dat het wantrouwen gerechtvaardigd was.”

 

Jack SmitJack Smit: “Het is vooral ook belangrijk om vertrouwen te houden, en niet wantrouwend te worden wanneer je vertrouwen beschaamd wordt. Dan is al het werk voor niets geweest.”

 

 

Adriaan BeukersAdriaan Beukers: “Er zit een onderhuids gevoel onderhuids tussen concurrenten, jalousie en haantjesgedrag, waardoor initieel wantrouwen bestaat.”

 

'
video icon

Hoewel de aanwezigheid van vertrouwen niet noodzakelijk hoeft te zijn voor het slagen van open-innovatieallianties, een gebrek aan vertrouwen leidt wel vaak tot het mislukken van allianties (Sherman, 1992). Wanneer  er eenmaal een vertrouwensbreuk is opgetreden tijdens een samenwerking is het daarom verstandig om deze te herstellen.

Een manier om wantrouwen te herstellen is het gezamenlijk uitspreken van wantrouwen tijdens bijeenkomsten in de eerste fasen van een samenwerking (Roelofswaard, g.d.).  Deze openheid  toont de kwetsbaarheid van partijen en laat zien dat ook anderen met vergelijkbare vertrouwenskwesties worstelen en dus in hetzelfde schuitje zitten.

Wantrouwen kan ook voortkomen uit miscommunicatie. Klein Woolthuis (1999) geeft een voorbeeld waarin drie drukkerijen een samenwerking wilden aangaan en gezamenlijk inkopen, gezamenlijk onderhoud en verbeteren van de marktpositie als doelen gesteld hadden. Tijdens de samenwerking ontstond er wantrouwen, omdat partijen uiteenlopende verwachtingen van elkaar hadden. De procesbegeleider voelde de noodzaak verwachtingen te herformuleren en deze duidelijk vast te leggen, waarna het vertrouwen weer was hersteld. Het vastleggen van verwachtingen en de bemiddeling van een onafhankelijk intermediair kan dus wantrouwen herstellen of zelfs vermijden (Klein Woolthuis, 1999).

Wantrouwen kan ook ontstaan bij medewerkers van een bedrijf dat meedoet aan een open-innovatiealliantie. Roelofswaard (g.d.) stelt dat ‘cynisme en ongeloof’ kan ontstaan doordat medewerkers nog niet de voordelen van een samenwerking inzien, maar wel de veranderingen merken. Informatievoorziening zou daarom van belang zijn zodat medewerkers gemotiveerd raken en het doel van de samenwerking gaan inzien.

We verwijzen ook graag  naar het onderwerp creëren en laten groeien, omdat de overlap tussen het creëren van vertrouwen en het wegnemen van wantrouwen groot is. Ook kunt u lezen hoe  pre-concurrentiële samenwerking een manier kan zijn om vertrouwen te creëren, of anders geformuleerd, een manier is om wantrouwen tussen concurrenten te verminderen.

'