Groeistrategie

_0014_groei-of-innovatie-strategie

Certificering en kwaliteitsborging

Wat is de rol van certificering en kwaliteitswaarborging in een open innovatieproces?

video icon

Willem BottgerWillem Böttger: “Certificering en kwaliteitsborging dient verschillende doelen in ons bedrijf: het vastleggen van leerervaringen en het optimaliseren en standaardiseren van producten en processen.”

 

 

Colette van der ReeColette van der Ree: “In de deelnemend bedrijven zaten veel jobhoppers. En hoewel je jobhoppers ook kunt zien als een kans voor open innovatie omdat ze nieuwe ideeën binnen brengen en voor verspreiding van ideeën tussen bedrijven kunnen zorgen, veroorzaakte die ook wel een uitdaging in sommige bedrijven om de open innovatie kennis en houding te verankeren. Vaak zat aan het begin de directeur aan tafel maar in de maanden na de start ging het project van hand tot hand en in dat proces raakte er wel eens wat opgebouwde kennis en contacten kwijt, of kwam er juist extra energie vrij. Een andere uitdaging kwam voort uit onvoldoende interne communicatie over het project. We hebben meegemaakt dat de ene werknemer niet wist dat een van zijn collegae ook al samenwerking was gestart of aan het verkennen was. Dit leverde ongemakkelijke situaties op. Een andere ervaring die we hebben opgedaan is dat de deelname van een onderwijsinstelling ook kan helpen bij het verankeren van open innovatie in een bedrijf.  Studenten die stage liepen zorgden vaak voor nieuwe energie en goede verspreiding van het project binnen de bedrijven, bijvoorbeeld via hun presentaties.”

'
video icon

Certificaten hebben als doel om de kwaliteit van een product, dienst, of bedrijf in zijn geheel te waarborgen. Veelal worden er in een certificaat normen gesteld die de transparantie van een bedrijf groter maken. Zo kunnen onnodige fouten en de kosten daarvan worden vermeden en kan het bedrijf efficiënter te werk gaan (Buro QM). Tevens kunnen bedrijven door middel van certificaten hun concurrentiepositie verbeteren (Rijksoverheid).

De reden daarvoor is dat het vertrouwen vanuit de consument in een bedrijf door certificering wordt versterkt. Voorbeelden zijn te vinden in de relatie tussen consument en internetbedrijven (waar vertrouwen immers niet middels direct contact wordt gecreëerd) (Vanheulen, 2013), tussen aannemer en afnemer (Buro QM) en tussen opdrachtgever en projectmanager (waarbij de projectmanager vertrouwen kan creëren door het bezitten van een certificaat) (Gras, d.o.).

Maar ook tussen organisaties onderling spelen certificaten een rol. Organisaties hechten waarde aan de certificaten van andere organisaties bij de overweging om een samenwerking aan te gaan. Certificaten zeggen iets over de betrouwbaarheid van een organisatie, omdat de organisatie hiermee zegt aan bepaalde eisen de willen en kunnen voldoen. Partijen kunnen informatie over een bedrijf – zoals het bezit van certificaten – verschaffen door een bedrijfsscan te starten. (Klein Woolthuis, 1999)

'