Partijen; typen en rollen

_0013_typen-bedrijven-en-hun-Rollen

Het type partij en de rol die zij speelt is bepalend voor een samenwerking. Bedrijven kunnen verschillen in grootte of professionaliteit, waardoor de samenwerking anders zal verlopen dan wanneer zij dichter bij elkaar liggen op deze vlakken. Maar in een samenwerking hoeft het niet alleen om bedrijven te gaan. In de Groot Composiet alliantie speelden bijvoorbeeld kennisinstellingen een bepalende rol. De invloed, eigenschappen en rollen die verschillende partijen aannemen zullen in dit thema verder worden uitgediept.