Modellen en processen

_0015_innovatie-modellen-en-processen

Hoe lang moet het innovatie proces open blijven?

Een samenwerking is vaak eindig en dus ook de periode dat er open kennis gedeeld kan worden. Hoe lang moet deze periode duren?

video icon

video icon

Willem BottgerWillem Böttger: ik vind het moeilijk om hier antwoord op te geven omdat dit enorm afhangt van het precieze project. Zo was mijn bedrijf bij de start van een innovatie rond een Groene Gevel van Composiet zo open mogelijk om zoveel mogelijk andere ondernemers de mogelijkheid te geven mee te doen en hun expertise aan te dragen, de andere ondernemers konden in de keuken meekijken, maar dat heeft niets opgeleverd, er deed geen enkele andere ondernemer mee met de innovatie.

'
video icon

Antwoord op de vraag wat een ideale  duur van een open innovatieproces is, of antwoord op de vraag hoe lang een innovatieproces open moet blijven, is niet te geven op basis van literatuur. Er is wel informatie over de invloed van het doel en de vorm van open innovatie op de duur van het innovatieproces.

Contracten tussen bedrijven in open innovatieprocessen duren vaak een paar jaar wanneer er intellectueel eigendomsrecht mee gemoeid is (Hagedoorn & Ridder, 2012). Wanneer  partijen kiezen voor een langere samenwerking, loopt het contract eerst af om vervolgens verlengd te worden. Vrije toegang en vertrek van partijen zijn echter een belangrijk kenmerk van een open innovatie alliantie, waardoor beëindiging wellicht juist niet moet worden vastgelegd (Han et al., 2012).

Het doel en de intensiteit van de samenwerking zijn dus van invloed op de duur van de samenwerking. Complexere doelen vergen een hogere intensiteit van samenwerking. Woolthuis (1999) onderscheidt vier intensiteiten, uitlopend van samenwerking op projectbasis tot integratie van activiteiten. Open kennisdeling zal in het eerste geval beperkt blijven tot de projectduur, terwijl open kennisdeling blijvend zal zijn in het laatste geval.

Ook het type open innovatie beïnvloed  de duur van een open innovatieproces. Crowdsourcing bijvoorbeeld is een probleemgericht innovatieproces dat open zal blijven tot de oplossing gevonden wordt(Meyer, 2013). Samenwerking tussen organisaties is echter vaak van langere duur. Zo heeft Intel haar business model op kennisuitwisseling gebaseerd, waardoor open innovatie permanent verweven is in het bedrijf. (Chesbrough, 2003)

'