Leiderschap

_0009_leiderschap_rol-van-procesbegeleider

Omgaan met dynamiek

Hoe moet worden omgegaan met veranderingen over de tijd, zoals nieuwkomers of afvallers?

video icon

Adriaan BeukersAdriaan Beukers: “Groot Composiet op de Europese kaart zetten heeft meer tijd nodig, drie of vier keer vier jaar in plaats van één keer vier jaar.”

 

 

Colette van der ReeColette van der Ree: “De afwezigheid van een aantal ondernemers aan plenaire vergaderingen werd niet geaccepteerd door de betrokken en aanwezige ondernemers. Ze gaven aan dat het demotiverend was dat die afwezige ondernemers wel toegang tot de subsidie hadden maar zich niet in de groep mengden.”

 

Piet GoversePiet Goverse: “De projectorganisatie moet flexibel zijn en rekening houden met afvallers.”

“Afvallers in het proces versterken het groepsgevoel van de overige deelnemers.”

 

Ruth MourikRuth Mourik: “Het krijgen van afvallers in het proces hoort erbij, het netwerk moet zich zetten, het kennisniveau groeit en de richting kan veranderen en daarmee ook de wensen van deelnemers. Partijen die de groep verlaten hebben als neveneffect dat de zittende groepsleden zich nog meer onderdeel van een groep gaan voelen. Afvallers dragen dus bij aan verdere versterking van het groepsgevoel.”

 

'
video icon

Een belangrijk verschil met gesloten-innovatieallianties is dat bij open-innovatieallianties de vrijheid bestaat om toe te treden of te stoppen met deelname (Han et al., 2012). Een open-innovatieproces is daarom dynamischer en minder voorspelbaar. Daarnaast moet volgens Roelofswaard het tempo van een innovatietraject worden bepaald door het proces en niet andersom (Roelofswaard, g.d.) Een open-innovatieproces vraagt dus om een iteratieve insteek en ook dat vraagt veel van een leider.

In radicale innovatieprocessen worden verder drie fasen onderscheiden: ontdekking, incubatie en versnelling die elk andere eigenschappen vragen van een leider, of wellicht zelfs andere leiders in verschillende fases vragen. (O’Connor en DeMartino2006).  Het vormen van een dynamisch management team met verschillende expertise, en wellicht zelfs verschillende samenstelling in verschillende fases om makkelijker met de dynamiek van open-innovatieprocessen om te gaan kan een verstandige strategie zijn.

Een andere competentie van een leider is het bouwen van vertrouwen, waar meer over wordt verteld in het betreffende onderwerp.

'