Verwachtingen

_0007_-verwachtingen-en-visie

Elke organisatie heeft zijn eigen visies en doelstellingen. Dat kan gaan over de organisatie zelf, over de ontwikkeling van een bepaalde innovatie of over de manier van samenwerken met andere organisaties. Maar komen die overeen met die van anderen? In hoeverre moeten ze overeenkomen voor een succesvolle samenwerking? Moeten ze überhaupt naar elkaar worden uitgesproken?