Samenwerking

_0012_samenwerking

Hoewel er verschillende vormen van open innovatie zijn, staat samenwerking tussen concurrenten centraal in ons onderzoek. De partijen in Groot Composiet hadden hiermee te kampen, wat een interessante dynamiek opleverde. Tevens interessant is het feit dat samenwerking tussen concurrenten onderbelicht is in de literatuur. Open innovatie gaat veelal over verdienmodellen van grote multinationals waarbij kennis van anderen wordt gebruikt bij de ontwikkeling van innovaties. En dat terwijl niet het nemen, maar ook het delen van kennis juist een barrière is voor veel organisaties.