Afbakening

Afbakening

Type innovatie

Composiet is een technologische innovatie. Kan open innovatie ook helpen bij het ontwikkelen van andere typen innovaties?

video icon

Frits de VosFrits de Vos: “Innovatie kan zowel de ontwikkeling van een nieuwe technologie zijn, als de (her)ontwikkeling van een proces waardoor kosten bespaard worden.”

 

 

Ruth MourikRuth Mourik: “Het antwoord op deze vraag hangt ook voor een deel af van de marktrijpheid van een branche. In het geval van groot Composiet was de branche nog erg jong en gefragmenteerd. Het bleek belangrijk om de groep als geheel naar een hoger plan te tillen door basiskennis op te bouwen en een zekere mate aan professionalisering te realiseren, inclusief certificering. Proces en organisatie innovaties bleken daarmee een belangrijke aanpak als je met de hele groep vooruit wilt, anders polariseer je eerder de verschillende posities (voorloper en achterloper). Een tweede voordeel is dat proces en organisatie innovaties niet direct concurrentiële activiteiten zijn en daarom makkelijker gezamenlijk op te pakken, iedereen voelde het nut van de branche naar een professioneler niveau brengen.”

'
video icon

Innovaties kunnen op diverse manieren worden gecategoriseerd. (Garcia, 2010) Boer & Deuring (2001) onderscheiden productinnovaties, procesinnovaties en organisatorische innovaties. Een productinnovatie is innovatie van een dienst of product, procesinnovaties zijn vernieuwingen in het productieproces en organisatorische innovaties zijn veranderingen in de bedrijfsorganisatie. Een vierde categorie, de sociale innovatie, heeft als uitgangspunt dat sociale doelen of publieke goederen gediend worden  (Poll, Ville, 2009).

Open innovatie kan op al deze vormen van innovatie worden toegepast. Open innovatie kan vooral bedrijfsdoelen dienen en is gericht op zowel product, proces of organisatorische vraagstukken, maar open innovatie kan ook het maatschappelijke belang dienen (zie daarvoor ook  de onderwerpen kennisdeling en patenten in relatie tot publieksgeld) (Van Hoorn, 2006) (Robbertson et al., 2012) (Mention, 2011).

Een andere indeling van innovatie is incrementele (voortbouwend op reeds bestaande innovaties) versus radicale (volledig nieuwe) innovatie. Hoewel open innovatie ook hier geschikt is voor beide soorten innovaties (Robbertson et al., 2012), biedt het aanvullende instrumenten om de moeilijker te implementeren radicale innovaties te ontwikkelen. Open innovatie richt zich op kennisuitwisseling in heterogene netwerken, waaruit eerder radicale innovaties ontstaan dan uit homogene netwerken (waaruit juist eerder incrementele innovaties ontstaan)(Mourik & Raven, 2006). Meer hierover is te vinden in het onderwerp rollen.

'