Vertrouwen

_0008_vertrouwen

Ondernemers, procesbegeleiders en een groot deel van de literatuur zijn het er over eens: vertrouwen is essentieel om een open innovatie samenwerking te doen slagen. Het is daarom één van de belangrijkste thema’s in het handboek. Onderzocht is wat vertrouwen precies is, hoe het tot stand komt en op welke manier het van invloed is op een samenwerking.