Afbakening

Afbakening

Open innovatie is een breed en relatief nieuw begrip, waardoor het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies onder wordt verstaan. Met het woord innovatie is men vaak wel bekend, maar wat betekent het woord open nou precies in deze context? Die vraag staat centraal in het eerste onderwerp van het thema Afbakening. Maar zeker zo belangrijk is de vraag waarom  het interessant is om open innovatie te gebruiken. Partijen zien vaak niet direct de voordelen van kennisdeling met concurrenten, terwijl het op langere termijn juist continuïteit kan bieden. Hier gaan we verder op in bij het onderwerp ‘middel of doel?’. Ten slotte wordt er iets verteld over welke typen innovaties zich goed lenen op mee aan de slag te gaan.