Modellen en processen

_0015_innovatie-modellen-en-processen

Er zijn verschillende soorten open innovatieprocessen. In dit thema worden een aantal modellen beschreven. Een alliantie als open innovatiemodel staat centraal in het handboek en zal daarom in een apart thema worden behandeld (Samenwerking). Wel kijken we alvast naar het proces van samenwerking, ofwel de stappen die genomen worden om een open innovatie alliantie te starten.