Jack Smit

Naam: Ing. J.W. (jack) Smit

Organisatie: Flexipol Composites BV (voorheen Polux BV )

Activiteiten van de organisatie, algemeen:  Bouwgerelateerde composiet oplossingen met een specialisatie in gevels en gevelconstructies

Activiteiten van de organisatie tav Groot Composiet:  Ontwikkeling productie techniek grote complexe gevelpanelen

Je rol in de organisatie: Commercieel Directeur

Opleiding: Lts , Mts , Hts bouwkunde

Werkervaring: Werkzaam vanaf 1984 in de polyester / composiet bouwproducten

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie?

Door te luisteren naar de markt proberen ik de rand op te zoeken wat nu mogelijk is en wat de markt nog als aanvulling van kennis en mogelijkheden  nodig acht. Dat gat probeer ik dan te overbruggen door innovatie in ons bedrijf specifiek op die marktvraag af te stemmen.

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Door te proberen te verduidelijken dat samenwerking de markt ( koek) kan vergroten. Als je niet leert te delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

Citaten

“Open innovatie moet zeker geen doel worden, want dan kun je hele verkeerde verwachtingen laten ontstaan. Zo was er in Groot Composiet in het begin een verkeerde verwachting bij een aantal bedrijven dat de innovaties die met steun van het budget waren ontwikkeld met iedereen gedeeld zouden worden. Dat wilden we natuurlijk niet, aangezien we ook bijna de helft van het ontwikkelingsgeld er zelf in gestoken hadden.”

“Verankeren van je open innovatie moet in je bedrijf gebeuren, niet alleen in de personen die voor je werken. Daarom moet je ervoor zorgen dat verschillende mensen in je bedrijf, op verschillende plekken, deelnemen aan een project. Dus de verkoper, de inkoper, de marketeer, de technisch ontwerper, moeten allemaal betrokken worden bij een innovatie. Verder moet je open innovatie onderdeel laten zijn van je visie en bedrijfscultuur. Tot slot moet je die visie en bedrijfscultuur constant met je medewerkers bespreken. Een ander punt is dat je wilt dat je medewerkers meedenken en creatief zijn en vooral bij je blijven werken. Dit doe je door oog te hebben voor de mens achter je medewerker, open te staan voor betrokkenheid bij je bedrijf, door sociale projecten op te zetten en ook op andere manieren met je mensen te spreken over hoe je met dingen omgaat zorg je er ook voor dat ze meer naar buiten kijken, en tot slot door ze intern goed op te leiden. Zo creëer je verantwoordelijkheid voor het bedrijf.”

“Een Blue Ocean Strategie waarbij je markten creëert door nieuwe waarden te ontwikkelen in de nog onbekende en onontgonnen ruimte is de beste strategie omdat daar ook nog geen concurrentie is.”

“Je innovaties moeten eigenlijk altijd marktvraag gestuurd zijn, je innoveert eigenlijk heel zelden iets per toeval. De vraag is eerder of je innovaties moet richten op de korte termijn marktvraag of de lange termijn die veel onzekerder is.”

“Je voedt je concurrenten niet door open kennis te delen, maar je reputatie. het heeft tijd nodig om een reputatie op te bouwen en daarvoor moet je naar buiten toe treden op een open manier.”

“In onze branche heb je verschillende soorten bedrijven: productiebedrijven en capaciteitsondernemingen. Met een productiebedrijf kun je niet makkelijk meedoen in een open innovatie traject. Met een capaciteitsbedrijf wel. De beste strategie is om al die soorten bedrijven onder je holding te hebben zitten, dan kun je alle kanten op.”

“De grootte van een bedrijf doet er niet toe, de persoonlijke klik is cruciaal, en bedrijven moeten elkaar iets te bieden hebben. Ook is het belangrijk dat een groot bedrijf geen misbruik maakt van een kleiner bedrijf en dat een kleiner bedrijf daar weer geen misbruik van maakt.”

“Kennisinstellingen moeten in elk geval niet ook een budget aanvragen in de subsidie.”

“Samenwerking ontstaat uit een contactmoment waar een gezamenlijk belang in naar voren komt.”

“Het hebben van visie is essentieel. Het je helpt om nieuwe markten te zien, door ontwikkelingen en vraagstukken te zien waar je met je innovatie een oplossing voor kunt bieden. Maar het hebben van visie is ook belangrijk omdat andere bedrijven, en potentiele samenwerkingspartners je dan kunnen positioneren. Om te innoveren moet je met mensen blijven praten, en steeds de vraag stellen “hoe kunnen we samen dit probleem oplossen”?“

“Wanneer je innovatietrajecten met subsidietrajecten financiert kan het zijn dat je het naar binnen kijken van een bedrijf juist in stand houdt. Om dat te voorkomen moet je eisen stellen aan samenwerking met externe partijen om in aanmerking te komen voor de subsidie.”

“Met publiek geld ontwikkel je een product of technologie en in het verlengde daarvan ontwikkel je de markt. Van die marktontwikkeling profiteert de hele branche en omgeving en maak je de koek groter voor iedereen. Als je innoveert met publiek geld deel je de kennis waarmee je aan de markt kunt laten zien dat iets mogelijk is. Met kennis ontwikkel je de markt, met know-how kunnen individuele bedrijven zich ontwikkelen. De know-how die je ontwikkeld, dus de kennis over hoe iets mogelijk gemaakt is, die blijft gesloten en moet je niet delen. Zo willen we bijvoorbeeld ook gaan werken met een nieuw kozijn dat is ontwikkeld door een van de partners, en dat integreren in onze gevels, daarvoor hoeven we niet te weten hoe dat kozijn gemaakt is.”

“Zolang het project dat gedeeltelijk betaald is met publiek geld gevaloriseerd wordt is er niets aan de hand. Wanneer een ontwikkeling volledig gesubsidieerd is (100%), dan moet die kennis openbaar gemaakt worden, anders is het marktvervalsing.”

“Een lector heeft als taak om de markt te helpen ontwikkelen. Dat kan een lector doordat hij/zij als autoriteit gezien wordt die met 1 stem spreekt namens de ondernemers in een branche.”

“Vertrouwen opbouwen heeft tijd nodig. We hebben bijvoorbeeld door Groot Composiet een aantal ondernemers leren kennen waar niet direct samenwerking mee mogelijk was, maar waar we wel contact mee hebben gehouden en info mee zijn blijven uitwisselen, en dat begint nu langzaam tot samenwerking te komen. Een andere goede manier is samenwerken op een project waar je apart niet toe in staat zou zijn geweest. Zo hebben we met onze overburen samengewerkt, ook een composietbedrijf, om de beplating van de Phileas bus in Eindhoven te produceren waar zij voor gevraagd waren. Onze buren hadden echter geen middelen om seriematig te produceren, wij wel en zo zijn we samen gaan werken. Dat heeft vertrouwen helpen opbouwen in de samenwerking en zo konden we later makkelijker nieuwe opdrachten samen oppakken.”

“Het is vooral ook belangrijk om vertrouwen te houden, en niet wantrouwend te worden wanneer je vertrouwen beschaamd wordt. Dan is al het werk voor niets geweest.”

“De persoonlijke klik is cruciaal. Bedrijfsgrootte doet er niet toe , je moet elkaar iets te bieden willen hebben.”

“Wanneer van begin af aan duidelijk is dat er een verschil is tussen kennis (dat iets gemaakt kan worden) en tussen know-how (hoe je iets maakt), en dat van je verwacht wordt dat je kennis deelt en know-how niet, is de verwachting van wat een open innovatie traject kan en mag brengen veel helderder.”

video icon