Piet Goverse

Informatie over Piet Goverse zal binnenkort worden toegevoegd

Citaten

“Open innovatie is een middel, geen doel. Open innovatie en economische ontwikkeling bijten elkaar.”

“De markt is leidend, de ondernemers moeten in de markt staan, de kennisinstellingen zijn ondersteunend. Ondernemers die in de markt staan houden zich niet alleen bezig met hun eigen onderneming maar ook met de ‘schil’ er omheen, markt, politiek. Ze hebben bijvoorbeeld zitting in besturen.”

“Het belang van een launching customer is afhankelijk van de innovatiekosten en de mate waarin de innovatie onderscheidend is. Hoe meer onderscheidend, hoe hoger de kosten, hoe harder er een launching customer nodig is. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van composiet containers door CPT. Er is geen ‘plan B’. De investering is zó groot, er móet een klant gevonden worden.”

“Composite Production Technology is een samenwerkingsverband tussen een aantal ondernemers. CPT is opgericht omdat niemand van de aandeelhouders groot genoeg was om te investeren in een robot.”

“De projectorganisatie moet flexibel zijn en rekening houden met afvallers.”

“Preconcurrentiële kennis  moet openbaar gemaakt worden. Vóór het innovatieproject wordt gestart, moet vastgelegd worden welke kennis er al is en wat er met publiek geld ontwikkeld wordt. Omdat niet het hele project met subsidiegelden gefinancierd wordt, een deel wordt door de ondernemers zelf bekostigd, kan de ondernemer voor hem essentiele, concurrentie gevoelige, ontwikkelingen buiten het gesubsidieerde gedeelte houden.”

“De projectorganisatie moet flexibel zijn, ook met betrekking tot de weg waarlangs je je doel bereikt. Zo hebben we in de Open Innovatie-alliantie Groot Composiet met de subsidieverstrekker de spelregels met betrekiing tot die subsidies in de tweede fase van het project gewijzigd. Het blijkt dan belangriijk dat je een goede relatie met hen hebt, hun taal spreekt en ze, binnen hun eigen kaders, goed bedient.”

“Voor een project als Groot Composiet is politiek draagvlak nodig om de continuiteit ervan veilig te stellen. Het is daarvoor nodig om je successen heel goed te communiceren. Wethouders en gedeputeerden hebben succesverhalen nodig, zij moeten goed bediend worden.

In het projectteam heb je daarvoor, wat ik noem, ‘strategische’ types nodig. De ondernemers kunnen en zullen deze taak niet op zich nemen. Ze hebben ten eerste het karakter en ten tweede de tijd niet voor.”

“Bij het werven van deelnemers aan Groot Composiet  is de insteek geweest: Doe mee, want je hebt kennis nodig. Dit leidt tot ondernemers die ‘meeliften’, die denken ‘baat het niet dan schaadt het niet’. De insteek had moeten zijn ‘wat zijn je ambities?’. Maar ja, hoe meet je iemand zijn ambities?”

“De gezamenlijke visie is er binnen de Open Innovatie-alliantie Groot Composiet wel, maar verborgen. We hebben hem niet expliciet (genoeg) gemaakt. Die visie is namelijk: De handmatige productie in de composietbranche moet industrieel ingericht worden. De kennis die daarvoor nodig is, krijg je door met elkaar samen te werken en groter te worden.

Van de ondernemers die nu meedoen, pakken sommigen dat op, anderen niet.”

video icon