Rogier Nijssen

Naam: Rogier Nijssen en Don van Delft

Organisatie: WMC (Kenniscentrum Wind turbine Materialen en Constructies)

Activiteiten van de organisatie, algemeen: Fundamenteel en toegepast onderzoek naar gedrag van constructies en materialen, software‐ontwikkeling, ontwerprichtlijnen. Voor industrie en in onderzoeksprojecten

Activiteiten van de organisatie tav Groot Composiet: Materiaal‐ en subcomponent testen voor diverse partners

Je rol in de organisatie: Research scientist resp. algemeen directeur

Opleiding: WO

Werkervaring: Totaal 50 jaar in materiaal‐ en constructieonderzoek

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie? Onderzoeker met begrip voor ondernemer

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Helpen bij checken van haalbaarheid en voorspelde eigenschappen (constructief, mechanisch) van innovatieve producten

 

Naam: Rogier Nijssen, Katrin Tazelaar, Rob van Leeuwen, Koert Dingerdis, Antoine Gerritse, Colette van der Ree

Organisatie: Hogeschool Inholland

Activiteiten van de organisatie, algemeen: Onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Activiteiten van de organisatie tav Groot Composiet: Kenniskring en open innovatie handboek

Je rol in de organisatie: lector, kenniskringleden, docent

Opleiding: WO

Werkervaring: onderwijs en bedrijfsleven

Hoe druk jij jouw stempel op de organisatie? Onderzoeker en onderwijzer die belangen koppelt aan die van ondernemers.

Hoe drukte jij jouw stempel op de Groot Composiet alliantie? Kennisverspreiding

Citaten

“Open innovatie is iets anders dan open communicatie. Onze klanten vragen open innovatie, maar dat betreft de samenwerking tussen hen en WMC, het is niet de bedoeling dat concurrenten ook mee doen. Het eerste dat onze klanten op tafel leggen is een Non Disclosure Agreement. Open innovatie is een clustering van mensen  die elkaar niet bijten maar wel kunnen helpen, uitgaand van een hele grote groep potentiele partners.”

“Normaal gesproken leveren wij onze klanten alleen een rapportage van de tests die we voor hen gedaan hebben. Onze samenwerking met Rhebergen of Fishflow is anders en lijkt meer op europese projecten met de bijbehorende publicaties achteraf. We denken samen over de opzet van de tests en ook over de oplossingen voor eventuele beperkingen die uit de tests blijken.”

“WMC is niet afhankelijk van de initiatieven binnen de Open Innovatie Alliantie Groot Composiet. Ook als het MKB niet met vragen komt, hebben we voldoende opdrachten. Aan de andere kant winnen de deelnemers binnen Groot Composiet ook niet veel wanneer ze met ons samenwerken. Dat heeft een aantal oorzaken.

Het is voor hen niet nodig om hun producten te testen, sterker nog, het levert ze niets op. Hun producten zijn over het algemeen niet heel zwaar belaste constructies waarvan de dimensionering relatief weinig kritisch is. Ook zijn er voor hun producten nog geen regels of normen waaraan voldaan moet worden en die hun klanten aanzetten tot het vragen om testrapporten.

Wat tenslotte een rol speelt is de mate waarin een product, ook door concurrenten uitontwikkeld is. Rotorbladen worden steeds nauwkeuriger ontworpen en een optimale dimensionering is noodzakelijk om te kunnen concurreren. De vijzels van Gerard Manshanden (Fishflow) kunnen daarentegen ongestraft overgeconstrueerd zijn, er is voor dat product immers geen concurrentie.”

“De reden voor WMC om toch aan de Alliantie en de samenwerking deel te nemen is de mogelijkheid die dat biedt om ook de markt buiten de rotorbladen te leren kennen en daar wellicht in de toekomst opdrachten van te krijgen.”

“WMC ontwikkelt testmethodes, geen producten. De producten moeten ontwikkeld worden door de producerende deelnemers van de Open Innovatie Alliantie Groot Composiet die de markt kennen.  Het budget voor WMC is dan ook bedoeld om onderzoeksvragen van de deelnemers te faciliteren, niet voor eigen initiatieven.”

“De rol van de lector is kennis over composiet in het onderwijs brengen en zo studenten voorbereiden op werken met composieten en/of in de composietsector. Terugkerende thema’s daarbij zijn: onderzoek, internationalisering, onderwijs en het verbinden van onderwijs en praktijk.

Binnen Inholland hebben intussen studenten uit de opleidingen bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde ervaringen opgedaan in de composietsector. Andersom hebben zij hun kennis en vaardigheid opgedaan in hun opleiding, systematisch onderzoek doen naar de toepassing van alternatieve materialen, bij de opdrachtgevers binnengebracht.”

“Als lector hoor je eigenlijk nergens bij en kom je overal binnen, in die onafhankelijke positie kun je verbinden. Wat ook helpt is dat ik lector groot composiet ben, en niet bijvoorbeeld lector vliegtuigbouw of rotorbladen of iets dergelijks. Studenten gaan dus breed over composiet nadenken en kunnen branches en technieken met elkaar verbinden. De deelnemers in de Open Innovatie Alliantie Groot Composiet hebben mij gemeenschappelijk als lector, dat verbindt hen onderling ook weer.”

video icon